1. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. Należy okazać akt urodzenia z USC w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 2. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 3. Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
 4. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
  • niepraktykujące
  • pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
 5. Prosimy o zgłoszenie się 15 minut przed Mszą świętą chrzcielną do zakrystii oraz zabranie ze sobą:
  • białej szaty
  • świecy chrzcielnej
 6. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.