1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej na przeprowadzenie rozmów kanonicznych lub licencja na udzielenie samego ślubu, którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 3. Zgłaszając się do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:
  1. Dowód osobisty.
  2. Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy).
  3. Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu).
  4. Zaświadczenie o udziale w kursie przedmałżeńskim.
  5. W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka.
  6. Świadectwo religii z ostatniej klasy.
  7. Jeżeli osoby zawarły wcześniej związek cywilny dokument potwierdzający ten fakt.
 4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
  • Dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem (osoby mieszkające już ze sobą – przystępują do spowiedzi jeden raz przed ślubem)
  • Trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej
  • Udział w dniu skupienia (najlepiej w miesiącu zaślubin bądź miesiąc wcześniej)
 5. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:
  • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią
  • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego
  • Dokument potwierdzający wygłoszenie zapowiedzi w innych parafiach
  • Dokument potwierdzający spełnienie wymagań postawionych na pierwszym spotkaniu (poradnia, dzień skupienia).